Diagnostični pregled

Fizioterapija

Diagnostični pregled je pomemben element pred prvo fizioterapevtsko obravnavo in individualno vadbo, z namenom boljših rezultatov in učinkovitega individualiziranega načrta rehabilitacije in treninga.

Preden sprejmejo odločitev o upravljanju bolnika/stranke, mora fizioterapevt uporabiti diagnostični postopek, da bi lahko postavil diagnozo za posebna stanja, ki potrebujejo fizioterapevtovo pozornost.

Fizioterapevti uporabljajo diagnostični pregled stanj, da usmerjajo svoje možnosti zdravljenja specifičnega stanja vsakega posameznika. Na tovrstnem pregledu fizioterapevt zbira podatke za oceno in oblikovanje kliničnih presoj. Diagnostični pregled se začne s pridobivanjem ustreznih podatkov iz anamneze in zgodovine poškodb, fizioterapevtskih obravnav ter kroničnih bolečin. Nekateri podatki se lahko uporabijo za fokusiranje preiskave na določen del telesa, drugi za identifikacijo določene patologije in nekateri za izbiro ustrezne vrste intervencije (terapije).

Postavitev diagnoze

Diagnoza je oznaka, ki zajema skupino znakov in simptomov, ki so običajno povezani z motnjo, sindromom ali kategorijo okvar v telesnih strukturah in funkciji, omejitvi gibanja. Je odločitev, sprejeta kot rezultat diagnostičnega procesa, ki je vrednotenje informacij, pridobljenih iz pregleda bolnika/stranke.

Namen diagnoze je usmerjanje fizioterapevta pri določanju najbolj ustrezne intervencijske strategije za vsakega pacienta.

V primeru, da diagnostični proces ne prinese ustrezne prepoznavne motnje, sindroma ali kategorije, je lahko intervencija usmerjena v lajšanje simptomov in odpravo okvar v telesnih strukturah in funkcijah, omejitvah aktivnosti ali omejitvah sodelovanja.

Odgovornost fizioterapevta v diagnostičnem procesu je organizirati in interpretirati vse pomembne zbrane informacije. Diagnostični pregled vključuje pridobivanje ustrezne zgodovine pacienta, izvajanje sistemskega pregleda ter izbiro in izvajanje posebnih testov.

Testi in slikanje

Kadar je potrebno, fizioterapevti lahko napotijo pacienta na ustrezne teste, vključno, vendar ne omejeno samo na slikanje in druge študije, ki jih izvajajo in razlagajo drugi zdravstveni delavci. Fizioterapevti lahko izvajajo ali interpretirajo tudi izbrane slikovne ali druge študije.

Ko je pacient napoten s predhodno postavljeno diagnozo, mora fizioterapevt ugotoviti, ali so klinične ugotovitve skladne s to diagnozo. Če diagnostični proces razkrije ugotovitve, ki so izven obsega znanja, izkušenj ali strokovnosti fizioterapevta, mora fizioterapevt nato pacienta/klienta napotiti k ustreznemu zdravniku.

Pri izvajanju diagnostičnega pregleda bodo fizioterapevti morda potrebovali dodatne informacije (vključno z diagnostičnimi oznakami) od drugih zdravstvenih delavcev. Poleg tega, ko se diagnostični proces nadaljuje, lahko fizioterapevti pridejo do ugotovitev, ki jih je treba deliti z drugimi zdravstvenimi delavci, vključno z napotitvenimi viri, da se zagotovi optimalna oskrba pacienta.

Pri prvem obisku se pogovor s stranko začenja z anamnezo, ki zajema ključne podatke, pomembne za terapije, rehabilitacijo in trening. Začetni anamnezi sledi več različnih testov in preverjanj.

Naši fizioterapevti opravijo fizične teste s katerimi označijo začetno stanje pacienta in pridobijo ustrezne odgovore za nadaljno fizioterapevtsko obravnavo in postavljanje ciljev.

Diagnostični pregled zajema:

 • Oceno telesne drže pacienta,
 • Merjenje obsega gibov,
 • Oceno moči in aktivacije posameznih mišic in mišičnih skupin,
 • Preverjanje stabilnosti vezi in sklepov,
 • Oceno refleksov,
 • Senzorične in živčne teste,
 • Palpacijo za ugotavljanje občutljivosti tkiva, temperature tkiva…,
 • Oceno otekline.

Naši kineziologi prav tako pri prvem obisku opravijo različne gibalne teste, ki so v večini sestavljeni iz osnovnih gibalnih vzorcev. Pomembno je, da iz prvega obiska dobijo odgovore iz vidika moči mišic, stabilizacije, mobilnosti in gibljivosti stranke.

Na pogladi opravljenih testov in pogovora s stranko postavijo cilje in sestavijo program individualne vadbe.

Če utrpite poškodbo ali bolezensko stanje, ki povzroča bolečino ali težave s funkcionalno mobilnostjo, vam lahko koristijo storitve naših usposobljenih fizioterapevtov. Naši fizioterapevti lahko ocenijo vašo specifično situacijo in zagotovijo osredotočeno zdravljenje ter vaje, ki vam lahko pomagajo pri vrnitvi na prejšnjo raven delovanja.

Prvi pregled z našim fizioterapevtom se imenuje diagnostični pregled. Med to sejo bo naš fizioterapevt preživel nekaj časa z vami, da bi se seznanil z vašim stanjem, vašo prejšnjo stopnjo delovanja in kako vaše stanje vpliva na vaše življenje. Nato bodo opravili posebne teste, ki morda povzročajo vašo težavo, in za vas sestavili načrt zdravljenja.

Nekaj navodil za pripravo na diagnostični pregled:

Ko se pripravljate na prvi obisk fizikalne terapije, si obvezno zapišite pomembna dejstva o zgodovini vaše težave. Če stvari zapisujete, je manjša verjetnost, da boste pozabili pomembna dejstva. Poskusite odgovoriti na naslednje:

 • Kdaj in kako se je začela vaša težava?
 • Kakšno je bilo vaše stanje funkcionalne mobilnosti pred poškodbo?
 • Kako pogosto se simptomi ponavljajo?
 • Kako se ta problem spreminja?
 • Kaj dela stvari boljše ali slabše?

Naš fizioterapevt vam bo postavil nekaj vprašanj o vaši poškodbi ali bolezni. Ne pozabite prinesti seznam svojih zdravil in vseh posegov in izvidov, ki ste jih imeli v preteklosti.

Prijava na posvet s strokovnjakom

Izpolnite obrazec oziroma za mnenje pokličite na telefonsko številko.

Fizioterapija: 051 261 147

Kinezioterapija: 030 337 377

Ostalo: 041 779 892

Prijava na posvet s strokovnjakom

Izpolnite obrazec